Avcılar Açıköğretim Bürosu

2. AÖF Bürolarının Öğrencilere Verdiği Hizmetler

AÖF büroları, Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğretim yapan fakültelerin illerdeki öğrenci hizmetlerini yürüten birimlerdir.

AÖF bürolarının öğrencilere vereceği hizmetler aşağıda açıklanmıştır. (Büro adresleri kayıt ve kayıt yenileme kılavuzlarında bulunmaktadır).

2.1. Ders Kitaplarının Dağıtımı

Ders kitaplarının dağıtımı, aksine bir duyuru yapılmadığı sürece kayıt ve kayıt yenileme anında AÖF bürolarından yapılır.
Ders kitaplarının AÖF bürolarından dağıtımı 04 Nisan 2010 tarihine kadar devam edecektir.

2.2. Öğrenci Belgesi

Öğrenciler AÖF bürolarına bizzat veya posta yoluyla başvurarak öğrenci belgesi alabilirler. Öğrenci belgesi fotoğraflı olarak düzenlenmektedir.
Öğrenci belgenizin hatalı bilgi ile dökülmemesi için bilgilerinizi http://aofburo.anadolu.edu.tr adresinde yayımlanan AÖF Büro-Web sitesinden AÖF Büro-Web/AÖF E-Posta Hizmetleri Şifresini kullanarak kontrol edebilir, hatalı bilgi var ise düzeltme için AÖF bürolarına başvurabilirsiniz.

2.3. Askerlik Tecil İşlemleri

Kayıtlı öğrencilerimizden askerlikle ilişkisi olanlar için kayıt durumlarına ilişkin bilgi her yıl Askeralma Dairesi Başkanlığına toplu olarak gönderilmektedir.

Fakültemizce, öğrencilik durumu zamanında bildirilmiş olmasına rağmen bazı askerlik şubeleri, öğrencilerimize duyuru çıkararak öğrenci durum belgesi istemektedirler. Böyle bir durumla karşılaşan öğrenciler, AÖF bürolarına bizzat başvurarak veya posta yoluyla öğrenci durum belgesi (EK-C2) alabilirler.

Posta yoluyla öğrenci durum belgesi (EK-C2) almak isteyen öğrenciler, AÖF bürosuna dilekçelerini gönderdikleri takdirde öğrenci durum belgeleri ilgili askerlik şubelerine gönderilecektir.

Ancak Fakülte kayıtlarında öğrenciye ait bilgilerde eksiklik veya hatalı bilgi varsa bu bilgi askerlik şubesine gönderileceğinden, AÖF büronuzdan veya http://aofburo.anadolu.edu.tr adresinde yayımlanan AÖF Büro-Web sitesinden kontrol ederek düzelttiriniz.

Askerlik şubeleri, çağı geldiği hâlde zamanında başvuru yapmayan öğrencilere para cezası uygulamaktadır. Bu nedenle şubelerinden askerlik işlemleri için çağrılan öğrenciler, AÖF bürolarından öğrenci durum belgesi (EK-C2) alarak şubelerine vermelidirler. Doğacak mağduriyetten Anadolu Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.

29 yaşını doldurmuş öğrencilerimize Askerlik Kanunu gereğince öğrenci durum belgesi verilememektedir. Kayıt olduğu yıldan başlayarak Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri lisans öğrencilerinden 7. yılını dolduranlara, Açıköğretim Fakültesi ön lisans öğrencilerinden 4. yılını dolduranlara, öğrencilik haklarından yararlanamadıkları için öğrenci durum belgesi verilmemektedir. Ancak bu durumda olan öğrencilere, istedikleri takdirde yukarıdaki yasal durumu tespit eden bir yazı AÖF bürolarınca verilmektedir.

Dikey geçişle lisans öğrenimine hazırlık programına kayıt yaptıranlar ve ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler askerlik tecil işlemlerinden yararlanamazlar.

Lisans öğrenimine hazırlık programında okudukları tüm derslerden başarılı veya en fazla iki dersten başarısız olup fakültelerinin 3. sınıfına kayıt yaptıracak öğrencilere, askerlik şubelerinden ilişiksiz belgesi getirmek koşuluyla 3. sınıfa kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren, askerlik tecil işlemiyle ilgili belge verilmeye başlanır.

İkinci üniversiteye kayıtlı öğrencilerden, örgün öğretimdeki kaydını sildirip askerlik ile ilgili tecil işlemlerinin Fakültemizce yürütülmesini isteyen erkek öğrenciler, örgün öğretimdeki kaydının silindiğini gösteren belge ile askerlik şubelerinden alacakları “Askerlikle İlişiksiz” belgesini bir dilekçeye ekleyerek AÖF bürolarına vereceklerdir. Askerlikle ilişiksiz belgesini AÖF bürosuna teslim eden öğrencilere “Öğrenci Durum Belgesi (EK-C2)” hemen düzenlenerek verilecektir.

Öğrenciliğini devam ettirerek askere gitmek isteyenlere “Askere alınmasında fakültemizce sakınca yoktur.” ibareli yazı düzenlenmekte olup öğrencilerimiz bu yazıyla kaydını sildirmeden askere gitme isteklerini askerlik şubelerine iletebilirler.

2.4. Not Bildirim Belgesi (Transkript)

Hâlen kayıtlı olan öğrencilere verilen not bildirim belgesi, öğrencinin başardığı ve bulunduğu sınıfta sorumlu olduğu dersleri göstermektedir.
Not bildirim belgesi; öğrencilerin kendilerine verilebileceği gibi, dilekçelerinde belirttikleri kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilmektedir.
Mezun olan ve kayıt sildiren öğrencilerin alabilecekleri not bildirim belgesi 1.3.3. maddede açıklanmıştır.
Not Bildirim Belgelerinde “Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)” bilgisi de yer almaktadır. “Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)” öğrencilerin yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir. Ancak uzaktan eğitim sistemiyle öğretim yapan fakültelerde (Bilgi Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön Lisans Programları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı hariç) ağırlıklı not ortalaması uygulaması bulunmadığından AKTS bilgi amacıyla “Not Bildirim Belgesi”ne konulmuştur.

2.5. Yeniden Öğrenci Kimlik veya Tanıtım Kartı Düzenlenmesi

Kayıt yaptıran veya kayıt yenileten öğrenciler “Öğrenci Kimlik” veya “Tanıtım Kartı”nın kaybolması ya da kullanılamaz hâle gelmesi durumunda herhangi bir AÖF bürosuna bizzat başvurup aşağıdaki koşulları yerine getirerek öğrenci kimlik veya tanıtım kartının yeniden düzenlenmesini isteyeceklerdir.

Bunun için;
a) Öğrenci kimlik veya tanıtım kartınızı kaybettiğinizi belirten dilekçe,
b)10.00 TL.lik kimlik kartı bedelini Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Eskişehir Şubesi 40003689-5001 numaralı hesabına yatırıp bankadan alınan dekontun aslını dilekçeye ekleyerek AÖF bürosuna bizzat başvuracaklardır.

Kimlik kartı için ödemeniz gereken bedelin bankaya mektup, posta havalesi, EFT, kargo vb. yolla gönderilmesi hâlinde işlem yapılmaz ve yatırılan tutar iade edilmez.

Hazırlanan yeni öğrenci kimlik veya tanıtım kartları öğrencilerin bağlı oldukları AÖF bürosuna gönderilmektedir. Bu nedenle öğrenciler, kimlik veya tanıtım kartlarını bağlı oldukları AÖF bürosundan alacaklardır.

Öğrenci kimlik veya tanıtım kartınızı AÖF büronuzdan alabilmeniz için, fotoğraflı özel kimlik belgesiyle (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi) AÖF büronuza bizzat başvurmanız gerekmektedir.

Kaybolan öğrenci kimlik veya tanıtım kartının bulunması veya yeniden kimlik kartı düzenletilmesinden vazgeçilmesi hâlinde bankaya yatırılan tutar iade edilmez.

Posta yoluyla veya bir yakınınız aracılığı ile öğrenci kimlik veya tanıtım kartı çıkartılması mümkün değildir.

2.6. Kayıt Silme

Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin, aşağıda belirtilen belgeleri tam olarak hazırlayarak AÖF bürolarından birine bizzat başvurmaları gerekmektedir. “Öğretim Gideri” ve “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı” 2. taksit borcu olan öğrencilerin kayıtlarının silinebilmesi için AÖF bürosuna başvurmadan önce 2. taksit borçlarını bankaya ödemeleri gerekmektedir.

2. taksit borcunu ödemeyen öğrencilerin kayıt silme işlemi yapılmaz ve kayıt silme yazısı verilmez.

Ayrıca son sınıf öğrencilerinden yıl sonu veya bütünleme sınavı sonunda mezun olabilecek durumda olanların, sınav sonuçları belli oluncaya kadar kayıt sildirme istekleri işleme alınmayacaktır.

Kayıt sildirmek için öğrencilerin;
a) Kaydını sildirmek istediğini açıkça belirten imzalı ve tarihli dilekçeyi,
b) Öğrenci kimlik kartını, başvurdukları AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Posta ile kayıt silme işlemi yapılmaz!

Kayıt silme işlemi öğrencinin bizzat AÖF bürosuna başvurmasıyla yapılacaktır. Anne, baba, kardeş ve eş gibi yakınları kayıt sildirme işlemi yaptıramazlar.

Öğrenci kimlik kartını ibraz edemeyenlerin özel belgelerle kimliğini kanıtlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtları silinmez.
Kayıt silme işlemi; öğrenciye, ilgili askerlik şubesine, Anadolu Üniversitesi otomasyon sistemine aynı anda bildirildiği ve kayıt silme işleminin iptal edilmesi mümkün olmadığı için öğrencilerimiz kayıt silme konusunda kesin kararlarını vermeden AÖF bürolarına başvurmamalıdırlar.

2.7. Büro, Sınav Merkezi ve Kişisel Bilgi Değişiklikleri

Kayıt bilgileriniz İnternet başvurusunda verdiğiniz bilgilerden oluşmuştur.

Öğrencilerimiz bilgi değişikliklerini, yapacak oldukları değişikliğin niteliğine göre AÖF Büro-Web sitesinden veya AÖF bürolarından gerçekleştirebilirler.

2.7.1. AÖF Büro-Web Sitesinden Yapılabilecek Bilgi Değişiklikleri

Öğrenciler; adres, büro, sınav merkezi ve telefon numarası değişiklik işlemlerini http://aofburo.anadolu.edu.tr adresinden “AÖF Büro-Web/AÖF E-Posta Hizmetleri Şifresi”ni kullanarak yapabilirler.

İnternetten değişiklik yapma olanağı olmayan öğrenciler, değişiklik işlemlerini AÖF bürolarına bizzat başvurarak yaptırabilirler. Eş, anne, baba, kardeş gibi yakınlar değişiklik yaptıramazlar.

AÖF bürosundan yapılacak adres değişikliği için öğrenciler bizzat başvurmak zorundadırlar.

Sınav merkezi değişikliği, sınav organizasyonu başladıktan sonra yapılırsa bir sonraki sınavlar için geçerli olur. Bu nedenle sınav merkezi değişikliği yaptırırken aşağıda verilen tarihleri ve açıklamaları göz önüne alarak işlem yaptırınız.

22.01.2011 tarihine kadar adres, büro, sınav merkezi değişikliği yapanlar, 2010-2011 öğretim yılı ara sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler yıl sonu ve bütünleme sınavı için geçerlidir.

03.04.2011 tarihine kadar adres, büro, sınav merkezi değişikliği yapanlar, 2010-2011 öğretim yılı yıl sonu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler bütünleme sınavı için geçerlidir.

03.07.2011 tarihine kadar adres, büro, sınav merkezi değişikliği yapanlar, 2010-2011 öğretim yılı bütünleme sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilirler. Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler sonraki öğretim yılını kapsayacaktır.

Fakültemizce adresinize yapılacak gönderilerin zamanında size ulaşması ve mağdur olmamanız için yerel yönetimlerce mahalle, cadde, sokak ve kapı numaralarında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin değişiklikleri yapmanız yararınıza olacaktır.

2.7.2. AÖF Bürosundan Yapılabilecek Kişisel Bilgi Değişiklikleri

Öğrenciler, Fakültemiz bilgi işlem ortamındaki kimlik bilgilerinde değişiklik olması hâlinde, değişen yeni bilgilere ait resmî belgelerle (mahkeme kararı, uluslararası aile cüzdanı, nüfus kayıt örneği gibi) AÖF bürolarına başvurduklarında gerekli değişiklik yapılacaktır.

Ad ve soyad, doğum tarihi bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler, ücret ödemeden 2.5. maddedeki açıklamaya uygun başvurarak yeniden kimlik kartı isteğinde bulunacaklardır.

2.8. Ön Lisans Yazısı

Öğretim süresi 4 yıl olan İktisat, İşletme Fakülteleri ile Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği lisans programları öğrencilerinden 1. ve 2. sınıf derslerinin tamamından başarılı olan öğrenciler, istedikleri takdirde Açıköğretim Fakültesi bürolarından birine dilekçeyle başvurarak ön lisans yazısı alabilirler.

Ön lisans yazısı almak için kayıt sildirmek gerekmemektedir.

Başvuran öğrencilere ön lisans yazısı, yıl sonu veya bütünleme sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 10 gün sonra verilmektedir.

2.9. Ön Lisans Diploması

Öğretim süresi 4 yıl olan İktisat, İşletme Fakülteleri ile Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği lisans programları öğrencilerinden 1. ve 2. sınıf derslerinin tümünden başarılı olup ön lisans diploması düzenlenmesi isteğiyle AÖF bürolarına başvuranlara, kayıt sildirmek koşuluyla ön lisans diploması düzenlenmektedir.

Sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 10 gün sonra, herhangi bir AÖF bürosuna, “kaydınızın silinerek ön lisans diploması düzenlenmesi isteğini açıkça belirten” imzalı, adresli dilekçeniz ve öğrenci kimlik kartınız ile bizzat başvurmanız gerekmektedir. Fakülteye “Öğretim Gideri” ve “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı” 2. taksit borcu olan öğrencilerin ön lisans diploması talebinde bulunmadan önce 2. taksit borçlarını bankaya ödemeleri gerekmektedir. 2. taksit borcu ödenmedikçe kaydın silinip ön lisans diploması talebinin yerine getirilmesi mümkün olmamaktadır.

Başvuru dilekçeniz ve öğrenci kimlik kartınız AÖF bürosunca incelenecek ve uygun bulunması hâlinde ön lisans diploması düzenlenmek üzere başvurunuz işleme alınacaktır.

AÖF bürosuna başvurduktan 15 gün sonra hazır olacak diplomanızı, başvurduğunuz AÖF bürosundan imza karşılığında alabilirsiniz. Diplomalar posta ile gönderilmez, mezunların kendisine veya yasal vekiline verilir. Bunun dışında hiç kimseye verilmez.

Hazırlanan ön lisans diplomasındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunun kontrol edilebilmesi için, diplomanızı teslim alırken kimlik bilgilerinizi gösteren resmî bir belgenin yanınızda bulunması gerekmektedir.

2.10. Başarı Belgesi

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında 3. sınıfa doğrudan geçen öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığındaki işlemlerinde kullanılmak üzere AÖF bürolarına başvurarak başarı belgesi alabilirler. Başarı belgesi almak isteyen öğrenciler, yıl sonu veya bütünleme sınav sonuçları ilan edildikten 10 gün sonra şahsen ya da posta ile AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

AÖF INTERNET HİZMETLERİ
Yıllık programlarda okuyan AÖF öğrencileri; okul kayıtları, harç bilgileri, ders notları vb. bilgilere buradan ulaşabilirler. Ayrıca Sınav Giriş belgesini de buradan alabilirler ve gerektiğinde adres değişikliklerini de burada yaptırabilirler. Dönemlik-kredili programlarda okuyan öğrenciler bu web sitesinden hizmet alamazlar.

Herhangi bir yıllık programda okuyorsanız geçerli döneme ait ders notlarınıza ve sınav sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Dönemlik-kredili programlarda okuyan öğrenciler bu web sitesinden hizmet alamazlar.

E-posta hesabı oluşturma, e-posta okuma ve yazma, şifre değişikliği, şifre hatırlatma kaydı vb. hizmetleri E-Posta Hizmeti sayfamızda bulabilirsiniz. E-postalarına Outlook, Thunderbird vb. e-posta istemci uygulamalarıyla ulaşan kullanıcılarımız, yapmaları gereken ayarları da buradan öğrenebilirler.

Anadolu Üniversitesi Mezunlar Birliği web sitesi.

Sorumlu olduğunuz derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredilerinin belirlenmesine ilişkin anketi burada bulabilirsiniz.

Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL) Eğitimi, Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve personeli için başladı. Ayrıntılar için tıklayınız.

AÖF Büro-Web Hizmetleriyle ilgili sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

AÖF öğrencileri; fakülteleri, bölümleri, dersleri, notları vb. konulardaki istek, şikayet ve ihtiyaçlarını bu adrese e-posta ile bildirebilirler.

AÖF öğrencileri, AÖF Internet hizmetlerimiz ile ilgili istek, şikayet ve ihtiyaçlarını bu adrese e-posta ile bildirebilirler.

"Avcılar Açıköğretim Bürosu" ile ilgili yorumlar

“Avcılar Açıköğretim Bürosu” için 24 cevap

 1. gökhan diyor ki:

  bunedir böyle ya telefon numarası meşgul çalıyor, gıcık bir ses yapıp kapanıyor, böyle bir numara yoktur diyor. 225 tl almayı biliyorsunuz biraz hizmet ediniz.

 2. cihan diyor ki:

  ABİCİM BU NEDİR YAA RESMEN BİR ÖĞRENCİNİN ÖĞRENİM HAYATI KATLEDİLİYOR TELEFONA BAKIN DİYE MİLLET FERYAT EDİYOR RESMEN YAZIKLAR OLSUN BAŞKAN OLMAZ BÖYLE ŞEY.

 3. ZAFER diyor ki:

  avcılar neden bu kadar sorunlu tlf bakan yok, geri donusss lutfen…

  şikayet hep avcılar

 4. ayten diyor ki:

  Avcılar bürosu sanırım sesimiz duymuyorsunuz.Size telefonla ulaşamıycaz anlaşılan.Nezaketen bi cevap yazın bari

 5. selami diyor ki:

  212 591 43 00

 6. burak yavuz diyor ki:

  tüm aramalar merkeze bağlandı iletişim koptu kimle nerde ne zaman görüşcez bilemiyorum

 7. Efkan diyor ki:

  Bu nedir arkadaş arıyoruz arıyoruz açan yok. Avcılar büro da telefon yok mu acaba 444 lü numarayı aratıyolar.

 8. furkan diyor ki:

  arkadas telefon veriyosunus acın beee acın!

 9. furkan diyor ki:

  bu kadar rezil bir fakulte olaiblirmiya arıyorus ulasamıyorus bu ne ya tiksinir oldum sizden be

 10. nurtaç diyor ki:

  lütfen avcılar büronun telefon numarasını yazabilir misiniz ?

 11. cansu diyor ki:

  ınternet basvurusu yapmadan dırek aöf burolarından kayıt yaptırabılırmıyız…lutfen bılen cevaplasın

 12. cansu diyor ki:

  avcılar no yazsın

 13. cansu diyor ki:

  numara yazsın avcılar burosu

 14. m.kasım diyor ki:

  merhaba lütfen avcılar büroya normal bir telefon numarası yazın. Çok önemli bir eksik bu

 15. elif diyor ki:

  ben önlisans programını yeni bitirdim lisansa tamamlamak istiyorum 3 ve 4 sınıfı işletme okuyarak lisansa tamam laya bilecegim söylendi fakat ben emin olmak istiyorum bilgisi olan varsa bana burdan yorum yaza bilirmi

 16. şirin diyor ki:

  Merhaba İşletme 4 sınıf ögrencisiyim kredili sisteme geçmeden 1 dersten kalmıştım. bununla ilgili sınavıda gectim kayıt yenılemede ek ders verilmiş. bunun acıklamasını rica ediyorum.
  son dersim vardı onuda verdım bu derste nereden cıktı.
  iyi günler

 17. ELİF ÖZDEMİR SAYAR diyor ki:

  merhaba,
  diplomamı alıcam fakat gelip gelmediğini öğrenebilmek için ne çağrı merkezine ulaşabiliyorum ne de açık öğretim bürosunun telefonunu internetten bulabiliyorum.Konuyla ilgili yardımcı olur musunuz?

 18. Tuba diyor ki:

  Avcılar AÖF bürosunun telefon numarasının da listeye eklenmesi rica olunur.

 19. AVCILAR HALK EĞİTİM diyor ki:

  ÖĞRENCİLERE DUYURU 5095640 HALK EĞİTİM MERKEZİNE AİTTİR VE SADECE AÇIK LİSE SORULARINA CEVAP VEREBİLİR

 20. serhatt diyor ki:

  yyaaa vayyy arkadass sizee ulaşmak bukadar zormu bı kayıt yapcazzlen

 21. Ali Burak diyor ki:

  merhaba kolay gelsin ben kayıt yaptırmak istiyorum ve iletişime geçmek istiyorum her hangi bir telefon numarası bırakabilirmsiniz .

  teşekkür ederim

 22. anıl diyor ki:

  dönemlik kredi okuyanlar sınav sonuclarını buro dısından nasıl öğrenebilir acil cevap bekliyoruzzzzzz

 23. Serdar diyor ki:

  Merhaba tüm AÖF büro telofonları var listede fakat Avcılar telefonu bulunmuyo ve kaydımızı acvılara aldırdık.Bi zahmet telefonunuzu listeye ekleyin veya nasıl ulacışaz sizlere.

 24. nergiz diyor ki:

  merhabalar sizlere ulaşabileceğimiz bir numara var mıdır ve adelet ögrencisiyim kitaplarımı ne zaman teslim alabilirim

Bir Cevap Yazın

Avcılar Açıköğretim Bürosu Görselleri

Avcılar Açıköğretim Bürosu İletişim Bilgileri

Avcılar Açıköğretim Bürosu Fotoğraf Galerisi

Diğer Bilgiler

AÖF Büroları Çalışma Saatleri

AÖF Büroları sabah 08:00'de açılıyor, akşam 17:00'de kapanıyor.

AÖF Büroları Hafta Sonları Açık mı?

Sadece sınav günleri son anda ihtiyaç duyulan belge, öğrenci kimliği, sınav giriş belgesi gibi ihtiyaçlar için bürolar cumartesi ve pazar günü yapılan sınavlarda açıktırlar.